ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά (Υ) και κατ’ επιλογή (Ε): Ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει επιτυχώς 105 πιστωτικές μονάδες (μονάδες ECTS) μεταπτυχιακών μαθημάτων, μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και πρακτικής άσκησης.

Στο Α' Εξάμηνο ο μεταπτυχιακός φοιτητής παρακολουθεί επιτυχώς τα 5 υποχρεωτικά μαθήματα, που αναγράφονται παρακάτω.

 

Α' εξάμηνο, 5 υποχρεωτικά μαθήματα, 30 μονάδες ECTS

 
Κωδικός  Τίτλος                     ECTS                Τύπος 
       
ΔΕΕΠ 101       Συστήματα Ελεγχόμενου Περιβάλλοντος                                                                          6  Υποχρεωτικό 
ΔΕΕΠ 102 Διαχείριση Υδατικών Πόρων  6  Υποχρεωτικό
ΔΕΕΠ 103 Σχέση Φυτού–Εδαφικού Περιβάλλοντος  6  Υποχρεωτικό
ΔΕΕΠ 104 Σχέσεις Εδάφους–Νερού–-Φυτού  6  Υποχρεωτικό
ΔΕΕΠ 105 Γεωργία Ακριβείας και Εξοικονόμηση Πόρων                                                                  6  Υποχρεωτικό

 

 

Β' εξάμηνο, 1 υποχρεωτικό μάθημα, 4 επιλογής, 30 μονάδες ECTS

 
Κωδικός  Τίτλος                     ECTS                Τύπος 
       
ΔΕΕΠ 106       Ερευνητική Προσέγγιση της Μεταπτυχιακής Διατριβής                        6  Υποχρεωτικό 
  Επιλογή (Ε)   6  
  Επιλογή (Ε)   6  
  Επιλογή (Ε)  6  
  Επιλογή (Ε)                                                                                                                        6  

 

 

Ομάδα μαθημάτων Α

 
Κωδικός  Τίτλος                     ECTS                Τύπος 
       
ΔΕΕΠ 107       Ποιότητα Υδάτων και Προστασία Περιβάλλοντος                                    6  Επιλογής
ΔΕΕΠ 108 Υδρολογία Επιφανειακών και Υπογείων Υδάτων  6  Επιλογής
ΔΕΕΠ 109 Αρδεύσεις-Στραγγίσεις  6  Επιλογής
ΔΕΕΠ 110 Υδροπληροφορική                                                                                                               6  Επιλογής

 

 

Ομάδα μαθημάτων Β

 
Κωδικός  Τίτλος                     ECTS                Τύπος 
       
ΔΕΕΠ 111       Περιβαλλοντική Εδαφοχημεία                                                                                                6  Επιλογής
ΔΕΕΠ 112 Γεωργική Εδαφοφυσική  6  Επιλογής
ΔΕΕΠ 113 Αλληλεπίδραση Μικροβιόκοσμου και Διαχείρισης Εδαφών  6  Επιλογής
ΔΕΕΠ 114 Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θρεπτικών Στοιχείων στο Έδαφος  6  Επιλογής
ΔΕΕΠ 115  Διαχείριση Βιοσυστημάτων και Συστήματα Παρατήρησης Γης  6  Επιλογής
ΔΕΕΠ 116  Γεωπληροφορική                                                                                                                  6  Επιλογής

 

 

Ομάδα μαθημάτων Γ

 
Κωδικός  Τίτλος                     ECTS                Τύπος 
       
ΔΕΕΠ 117      Αξιοποίηση Αγροτικών Αποβλήτων και Παραπροϊόντων με τη Χρήση της Βιοτεχνολογίας      6 Επιλογής
ΔΕΕΠ 118 Σχεδιασμός Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  6 Επιλογής
ΔΕΕΠ 119 Επεξεργασία Δεδομένων Μεγάλου Όγκου - ΙοΤ    6 Επιλογής
ΔΕΕΠ 120 Προσομοίωση και Μοντελοποίηση Βιοσυστημάτων  6 Επιλογής
ΔΕΕΠ 121 Τεχνητή Νοημοσύνη-Ρομποτική  6 Επιλογής

 

 

Τη Θερινή Περίοδο, ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής εκπαιδεύεται με πρακτική άσκηση στα αναλυτικά όργανα και συσκευές των Εργαστηρίων του Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής.

 

Θερινή περίοδος, 1 υποχρεωτικό μάθημα, 15 μονάδες ECTS

 
Κωδικός  Τίτλος                     ECTS                Τύπος 
       
ΔΕΕΠ 122       Εκπαίδευση στα Αναλυτικά Όργανα και Συσκευές των Εργαστηρίων                                    15  Υποχρεωτικό 

 

 

Γ' Εξάμηνο, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, 30 μονάδες ECTS

 
Κωδικός  Τίτλος                     ECTS                Τύπος 
       
ΔΕΕΠ 123      Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία                                                                                       30  Υποχρεωτικό