ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

 

Μετά την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, οι φοιτητές μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Οι φοιτητές μπορούν να πληροφορηθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τις διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Γεωπονίας κάνοντας κλικ εδώ.