ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

e-mail: msc-deep ΑΤ agro.auth.gr

τηλ:

2310 998726 (διευθύντρια)

2310 998752 (αναπληρωτής διευθυντής)