ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

e-mail: msc-deep ΑΤ agro.auth.gr

τηλ:

2310 998746 (διευθυντής)

2310 991764 (αναπληρωτής διευθυντής)