Πληροφορίες Μαθήματος

 

Τίτλος  

Διαχείριση Βιοσυστημάτων και Συστήματα Παρατήρησης Γης  

Κωδικός  ΔΕΕΠ 115
Τύπος   Επιλογής
Διδάσκοντες    Ζαλίδης ΓεώργιοςΑλεξανδρίδης Θωμάς
ECTS  6
Περιγραφή  

Αρχές διαχείρισης βιοσυστημάτων, τηλεπισκόπησης και φασματοσκοπίας. Χαρακτηριστικά κυρίων συστημάτων παρατήρησης Γης σε διάφορες κλίμακες και επίπεδα παρατήρησης. Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και φασματικών καμπυλών για δημιουργία πληροφοριών. Αλγόριθμοι και μετατροπές δεδομένων παρατήρησης Γης σε συμβουλευτικές υπηρεσίες. Εφαρμογές στην διαχείριση βιοσυστημάτων σύμφωνα με την προσέγγιση Nexus και τους Στόχους Αειφορικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών: χαρτογράφηση εδαφοϋδατικών πόρων, εκτίμηση της κατάστασης των αγροοικοσυστημάτων και των επιπτώσεων των διαχειριστικών μέτρων, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.