Πληροφορίες Μαθήματος

 

Τίτλος    Συστήματα Ελεγχόμενου Περιβάλλοντος                                           
Κωδικός     ΔΕΕΠ 101
Τύπος    Υποχρεωτικό
Διδάσκοντες     Κωτσόπουλος ΘωμάςΜόσχου ΔημήτριοςΦράγκος Βασίλειος
ECTS    6
Περιγραφή  

Βασικές αρχές ελεγχόμενων περιβαλλόντων, προσεγγίσεις σχεδιασμού συστήματος ελεγχόμενου περιβάλλοντος, Μηχανική συστημάτων ελέγχου, ελεγχόμενα συστήματα εξαερισμού, θερμικό και χημικό μικροπεριβάλλον. Μοντέλα προσδιορισμού της παραγόμενης θερμότητας στη θερμοουδέτερη ζώνη και της κάτω κρίσιμης θερμοκρασίας των αγροτικών ζώων. Μέθοδος υπολογισμού των ενεργειακών αναγκών με βάση το ισοζύγιο υδρατμών και τον απαιτούμενο αερισμό. Αγροκλιματικές ζώνες στην Ελλάδα. Θερμικές ανάγκες θερμοκηπίων. Εφαρμογές τρόπων μετάδοσης θερμότητας στις κτηνοτροφικές κατασκευές και τα θερμοκήπια. Επίλυση προβλημάτων.