Πληροφορίες Μαθήματος

 

Τίτλος  

Επεξεργασία Δεδομένων Μεγάλου Όγκου - ΙοΤ

Κωδικός  ΔΕΕΠ 119
Τύπος   Επιλογής
Διδάσκοντες    Μόσχου Δημήτριος
ECTS  6
Περιγραφή  

 

Εξειδικευμένες γνώσεις και προχωρημένα μαθήματα στην Επεξεργασία Δεδομένων Μεγάλου Όγκου - Διαδίκτυο των πραγμάτων. Γνωριμία με την τεχνολογία και τον εξοπλισμό: αισθητήρες, δίκτυα αισθητήρων, σύντηξη δεδομένων. Εφαρμογές σε παρακολούθηση καλλιεργειών και κτηνοτροφίας. Διαχείριση δεδομένων σε πλατφόρμες, Industry 4.0, αυτόματη λήψη αποφάσεων με σύντηξη δεδομένων.