Πληροφορίες Μαθήματος

 

Τίτλος  

Προσομοίωση και Μοντελοποίηση Βιοσυστημάτων

Κωδικός  ΔΕΕΠ 120
Τύπος   Επιλογής
Διδάσκοντες    Φράγκος Βασίλειος
ECTS  6
Περιγραφή  

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι μαθητές θα μάθουν να σχεδιάσουν ένα εργαστηριακό πείραμα και να αναλύσουν και να προσομοιώσουν ένα βιοσύστημα με μαθηματικό τρόπο. Ως εκ τούτου, οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν είτε ένα περιβάλλον προγραμματισμού για να κατανοήσουν τη διαδικασία μοντελοποίησης μέσω απλών παραδειγμάτων, καθώς και να χρησιμοποιήσουν ειδικό λογισμικό προσομοίωσης σε παραδείγματα μεγαλύτερης πολυπλοκότητας