Πληροφορίες Μαθήματος

 

Τίτλος    Διαχείριση Υδατικών Πόρων                                                                  
Κωδικός     ΔΕΕΠ 102
Τύπος    Υποχρεωτικό
Διδάσκοντες     Γεωργίου ΠανταζήςΠαπαμιχαήλ ΔημήτριοςΚαρπούζος Δημήτριος
ECTS    6
Περιγραφή  

Βασικές έννοιες διαχείρισης των υδατικών πόρων. Νομικό και θεσμικό πλαίσιο υδατικών πόρων. Ανάλυση των υδατικών διαμερισμάτων της χώρας. Χρήσεις νερού. Εκτίμηση υδατικών αναγκών. Υδατικό ισοζύγιο. Έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων. Κλιματική αλλαγή και υδατικοί πόροι. Υδατικό αποτύπωμα. Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) και διαχείριση υδατικών πόρων στη γεωργία. Τεχνικές εξοικονόμησης νερού. Υπολογιστικά εργαλεία προσομοίωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων. Μεθοδολογικό πλαίσιο NEXUS προσέγγισης.