Πληροφορίες Μαθήματος

 

Τίτλος  

Γεωργική Εδαφοφυσική

Κωδικός  ΔΕΕΠ 112
Τύπος   Επιλογής
Διδάσκοντες     Κωστοπούλου Σοφία
ECTS  6
Περιγραφή  

Γενικά φυσικά χαρακτηριστικά του εδάφους. Η στερεή φάση του εδάφους. Δομή του εδάφους – μοντέλα συσσωμάτωσης.

Τάσεις και παραμορφώσεις στο έδαφος. Συμπύκνωση γεωργικών εδαφών. Πλαστικότητα και συνεκτικότητα του εδάφους. Η υγρή φάση του εδάφους. Ισορροπία σε πεδία δυνάμεων – η έννοια του δυναμικού. Συγκράτηση του νερού στο έδαφος. Κίνηση του νερού στο έδαφος. Μεταφορά ύλης και ενέργειας στο έδαφος. Η αέρια φάση του εδάφους. Θερμοκρασία εδάφους και ροή θερμότητας.