Πληροφορίες Μαθήματος

 

Τίτλος  

Εκπαίδευση στα Αναλυτικά Όργανα και Συσκευές των Εργαστηρίων

Κωδικός  ΔΕΕΠ 122
Τύπος   Υποχρεωτικό
ECTS  15