ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΠΘ

Untitled attachment 00022 1

 Οι φοιτητές του ΠΜΣ έχουν πρόσβαση στις παροχές που προσφέρει το ΑΠΘ σχετικά με υγεία, σίτιση, αθλητισμό, στέγαση, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, συμβουλές σταδιοδρομίας στη σελίδα career.auth.gr, ψυχαγωγία και ενημέρωση. Λεπτομερείς πληροφορίες και ανακοινώσεις υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΑΠΘ.