Πληροφορίες Μαθήματος

 

Τίτλος   Υδροπληροφορική
Κωδικός  ΔΕΕΠ 110
Τύπος   Επιλογής
Διδάσκοντες    Παπαμιχαήλ ΔημήτριοςΓεωργίου ΠανταζήςΚαρπούζος Δημήτριος
ECTS  6
Περιγραφή  

Ανάλυση, προσομοίωση και συνθετική παραγωγή χρονικών σειρών υδρολογικών μεταβλητών. Γεωστατιστική. Περιοδόγραμμα και φασματική ανάλυση υδρολογικών δεδομένων. Μη εποχιακά και εποχιακά στοχαστικά μοντέλα ARIMA. Μοντέλα συνάρτησης μεταφοράς – θορύβου. Μοντέλα ανάλυσης επεμβάσεων. Μέθοδοι βελτιστοποίησης συστημάτων υδατικών πόρων. Μεθευρετικοί αλγόριθμοι, πολυκριτηριακή ανάλυση και νευρωνικά δίκτυα. Συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων – εκτίμηση αβεβαιότητας. Μοντέλα και εφαρμογές σε Η/Υ.