ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

- Ξεκίνησε η περίοδος υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο ΠΜΣ. Πληροφορίες στο Αιτήσεις / Πρόσκληση 

- Παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων μέχρι και τις 27/11/2020

- ΝΕΟ (22/01/2021): Εξέταση Αγγλικής γλώσσας