Πληροφορίες Μαθήματος

 

Τίτλος   Περιβαλλοντική Εδαφοχημεία
Κωδικός  ΔΕΕΠ 111
Τύπος   Επιλογής
Διδάσκοντες    Παυλάτου Βε ΑθηνάΜατσή ΘεοδώραΓασπαράτος Διονύσιος
ECTS  6
Περιγραφή  

Τα ανόργανα συστατικά της στερεάς φάσης του εδάφους. Η χημεία της οργανικής ουσίας του εδάφους. Ισορροπίες μεταξύ στερεάς φάσης του εδάφους και εδαφικού διαλύματος. Ιονική ανταλλαγή. Προσρόφηση-Εκρόφηση. Οξειδοαναγωγή. Κινητική των χημικών αντιδράσεων στα εδάφη. Η χημεία των όξινων εδαφών. Η χημεία των αλατούχων και των νατριωμένων εδαφών. Ρυπαντές σε νερά και εδάφη. Περιπτώσεις ρύπανσης και απορύπανσης νερών και εδαφών.