Πληροφορίες Μαθήματος

 

Τίτλος  

Σχεδιασμός Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Κωδικός  ΔΕΕΠ 118
Τύπος   Επιλογής
Διδάσκοντες    Κωτσόπουλος Θωμάς,
ECTS  6
Περιγραφή  

 

Έννοιες του Αναλυτικού Σχεδιασμού, Γεωθερμικά Ενεργειακά Συστημάτα,  Βιομάζα, Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας, Συστημάτα Αιολικής Ενέργειας, εφαρμογές συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη γεωργία.