Πληροφορίες Μαθήματος

 

Τίτλος   Γεωργία Ακριβείας και Εξοικονόμηση Πόρων
Κωδικός  ΔΕΕΠ 105
Τύπος   Υποχρεωτικό
Διδάσκοντες    Μόσχου ΔημήτριοςΚωτσόπουλος ΘωμάςΑλεξανδρίδης Θωμάς
ECTS  6
Περιγραφή  

Εξειδικευμένες γνώσεις και προχωρημένα μαθήματα στην γεωργία ακριβείας και την εξοικονόμηση πόρων στη γεωργία. Τεχνολογία και εξοπλισμός: παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης (GPS), δορυφόροι και drones (UAV), συστήματα χαρτογράφησης της παραγωγής, συστήματα καταγραφής ιδιοτήτων των εδαφών, μηχανήματα μεταβλητής δόσης αγροχημικών και νερού, διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) για χωρικά και χρονικά διαφοροποιημένη καλλιέργεια. Εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση αντλιών θερμότητας στις γεωργικές κατασκευές. Βιοκλιματικός σχεδιασμός θερμοκηπίων και κτηνοτροφικών κτιρίων. Ανάκτηση υλικών από τα αγροτικά απόβλητα και επαναχρησιμοποίηση τους στην αγροτική παραγωγή - υιοθέτηση του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας σε επίπεδο αγρού.