ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

         
Αντωνόπουλος       

Αντωνόπουλος Βασίλειος

τηλ: 2310 998767

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μαθήματα: ΔΕΕΠ  107

         
         
 Ζουλού      

Ζαλίδης Γεώργιος

τηλ: 2310 991779

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μαθήματα: ΔΕΕΠ 115

         
 Μπαρμπαγιάννης      

Μπαρμπαγιάννης Νικόλαος

τηλ: 2310 998756

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μαθήματα: ΔΕΕΠ 114

 

       
         
 Μόσχου      

Μόσχου Δημήτριος

τηλ: 2310 998264

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μαθήματα: ΔΕΕΠ 101, ΔΕΕΠ 105, ΔΕΕΠ 119, ΔΕΕΠ 121

         
 Παπαμιχαήλ      

Παπαμιχαήλ Δημήτριος

τηλ: 2310 998755

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μαθήματα: ΔΕΕΠ 102, ΔΕΕΠ 104, ΔΕΕΠ 108, ΔΕΕΠ 109, ΔΕΕΠ 110

         
 Μπαρμπαγιάννης      

Παυλάτου Βε Αθηνά

τηλ: 2310 998726

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μαθήματα: ΔΕΕΠ 103, ΔΕΕΠ 111

         
 Πανταζής      

Γεωργίου Πανταζής

τηλ: 2310 998752

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μαθήματα: ΔΕΕΠ 102, ΔΕΕΠ 108, ΔΕΕΠ 109, ΔΕΕΠ 110

         
 Μπαρμπαγιάννης      

Κωστοπούλου Σοφία

τηλ: 2310 998728

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μαθήματα: ΔΕΕΠ 103, ΔΕΕΠ 104, ΔΕΕΠ 112

         
 Κωτσόπουλος      

Κωτσόπουλος Θωμάς

τηλ: 2310 991796

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μαθήματα: ΔΕΕΠ 101, ΔΕΕΠ 105, ΔΕΕΠ 117, ΔΕΕΠ 118

         
 Ματσή      

Ματσή Θεοδώρα

τηλ: 2310 998682

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μαθήματα: ΔΕΕΠ 111, ΔΕΕΠ 114

         
 Αλεξανδρίδης      

Αλεξανδρίδης Θωμάς

τηλ: 2310 991777

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μαθήματα: ΔΕΕΠ 105, ΔΕΕΠ 115, ΔΕΕΠ 116

         
 Μπαρμπαγιάννης      

Γασπαράτος Διονύσιος

τηλ: 2310 990361

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μαθήματα: ΔΕΕΠ 111, ΔΕΕΠ 114

         
 Καρπούζος      

Καρπούζος Δημήτριος

τηλ: 2310 998707

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μαθήματα: ΔΕΕΠ 102, ΔΕΕΠ 108, ΔΕΕΠ 109, ΔΕΕΠ 110

         
 Υψηλάντης      

Υψηλάντης Ιωάννης

τηλ: 2310 998746

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μαθήματα: ΔΕΕΠ 113, ΔΕΕΠ 117 

         
 Φράγκος      

Φράγκος Βασίλειος

τηλ: 2310 991764

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μαθήματα: ΔΕΕΠ 101, ΔΕΕΠ 120