Πληροφορίες Μαθήματος

 

Τίτλος  

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θρεπτικών Στοιχείων στο Έδαφος 

Κωδικός  ΔΕΕΠ 114
Τύπος   Επιλογής
Διδάσκοντες    Μπαρμπαγιάννης ΝικόλαοςΜατσή ΘεοδώραΓασπαράτος Διονύσιος
ECTS  6
Περιγραφή  

Η εδαφολογική ανάλυση ως μέσο διάγνωσης της γονιμότητας των εδαφών. Διαθέσιμα μακρο- και μικροθρεπτικά στοιχεία στα εδάφη (μέτρηση-βαθμολόγηση-ερμηνεία). Φυλλοδιαγνωστική - Κρίσιμα επίπεδα θρεπτικών στοιχείων για τις καλλιέργειες. Φυσικοχημική προσέγγιση της εκτίμησης της γονιμότητας των εδαφών (σχέσεις ποσότητας/έντασης, ισόθερμοι προσρόφησης, χημικά δυναμικά). Παραγωγικότητα και ποιότητα περιβάλλοντος.