ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Στις παρακάτω ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων Εργαστηρίων μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τους χώρους διεξαγωγής της διδασκαλίας, καθώς και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στο ΠΜΣ.

 

Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων

Γεωργικής Μηχανολογίας

Γεωργικών Κατασκευών και Εξοπλισμού

Εδαφολογίας

Εναλλακτικών Ενεργειακών Πόρων στη Γεωργία

Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας

Τηλεπισκόπησης, Φασματοσκοπίας και Γεωγραφικών Συστημάτων και Πληροφοριών