Πληροφορίες Μαθήματος

 

Τίτλος  

Αξιοποίηση Αγροτικών Αποβλήτων και Παραπροϊόντων με τη Χρήση της Βιοτεχνολογίας

Κωδικός  ΔΕΕΠ 117
Τύπος   Επιλογής
Διδάσκοντες    Κωτσόπουλος ΘωμάςΥψηλάντης Ιωάννης
ECTS  6
Περιγραφή  

Κτηνοτροφικά απόβλητα (ζωική κόπρος, χρησιμοποιημένη στρωμνή, νερά καθαρισμού κ.α.) Αγροτοβιομηχανικά απόβλητα (απόβλητα σφαγείων, απόβλητα τυροκομείων, απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων κ.α.). Τύποι και λειτουργία βιοαντιδραστήρων (CSTR, UASB, BATCH, FED-BATCH), οργανική φόρτιση OLR, υδραυλικός συγκράτησης των αποβλήτων HRT, καλλιέργεια μικροοργανισμών σε βιοαντιδραστήρες, αναερόβια αποικοδόμηση και παραγωγή βιοαερίου, καλλιέργεια μονοκυτταρικής πρωτεΐνης, αναβάθμιση βιοαερίου με υδρογονοτροφικούς μικροοργανισμούς, Ασκήσεις και εργασία.