Πληροφορίες Μαθήματος

 

Τίτλος   Αρδεύσεις-Στραγγίσεις
Κωδικός  ΔΕΕΠ 109
Τύπος   Επιλογής
Διδάσκοντες    Παπαμιχαήλ ΔημήτριοςΓεωργίου ΠανταζήςΚαρπούζος Δημήτριος
ECTS  6
Περιγραφή  

Εγγειοβελτιωτικά έργα. Επιφανειακά και υπό πίεση αρδευτικά δίκτυα. Αρχές χάραξης και παράμετροι βέλτιστου σχεδιασμού των παραπάνω δικτύων. Μέθοδοι άρδευσης. Βέλτιστος σχεδιασμός, αποδοτικότητα και κριτήρια επιλογής των μεθόδων άρδευσης. Κοστολόγηση αρδευτικού νερού. Επίλυση προβλημάτων σταθερής και ασταθούς στράγγισης. Εφαρμογές στη μελέτη της ροής στο περίβλημα και στο έδαφος γύρω από στραγγιστικό σωλήνα. Εφαρμογές σε προβλήματα στράγγισης αρδευομένων εκτάσεων. Στράγγιση για τον έλεγχο της αλατότητας. Μέθοδοι στράγγισης βαρέων εδαφών