Πληροφορίες Μαθήματος

 

Τίτλος   Σχέση Φυτού–Εδαφικού Περιβάλλοντος                                                              
Κωδικός    ΔΕΕΠ 103
Τύπος   Υποχρεωτικό
Διδάσκοντες    Κωστοπούλου ΣοφίαΠαυλάτου Βε Αθηνά
ECTS    6
Περιγραφή  

Το έδαφος ως μέσο ανάπτυξης φυτών. Ανάπτυξη, κατανομή και λειτουργίες του ριζικού συστήματος. Η διεπιφάνεια ριζών-εδαφικών τεμαχιδίων. Υδατικές σχέσεις στο σύστημα έδαφος-φυτό. Απλές και συνδυασμένες επιδράσεις των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων του εδάφους (δομή, μηχανική παρεμπόδιση, εδαφικό νερό, αερισμός και θερμοκρασία) στην ανάπτυξη και στις λειτουργίες των ριζών. Τροποποιήσεις του εδαφικού περιβάλλοντος για ανεμπόδιστη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος. Επιδράσεις του ριζικού συστήματος στις ιδιότητες και συνθήκες του εδαφικού περιβάλλοντος. Βιολογικές και χημικές αλληλεπιδράσεις εδάφους-φυτών. Προσομοίωση της δυναμικής των θρεπτικών συστατικών στην επιφάνεια της ρίζας. Πρόσληψη-συσσώρευση βαρέων μετάλλων στο ριζικό σύστημα. Δράση των μικροοργανισμών στη ριζόσφαιρα.